Καθηγητές και σπουδαστές της LE MONDE ετοίμασαν γεύματα για το ΚΔΑΠ Μοσχάτου

ÌÏÓ×ÁÔÏ--ÅÃÊÁÉÍÉÁ ÔÏÕ ÊÅÍÔÑÏÕ ÖÑÏÍÔÉÄÁ ÔÏÕ ÐÁÉÄÉÏÕ ÔÇÓ ÌÊÏ  ÔÇÓ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇÓ  #ÁÐÏÓÔÏËÇ#--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSIΞεκίνησε σήμερα Τετάρτη 27/11/13, από ομάδα εργασίας εθελοντών της Σχολής LE MONDE, η προετοιμασία γευμάτων για τα παιδιά που σιτίζονται στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)  του Δήμου Μοσχάτου και της Μ.Κ.Ο. «Αποστολής» της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Τα γεύματα παρασκευάστηκαν, στάλθηκαν στο Κέντρο και ήδη τα παιδιά γευμάτισαν.

Η προετοιμασία και η παροχή των γευμάτων θα γίνεται καθημερινά.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους ανθρώπους της Σχολής LE MONDE (καθηγητές, σπουδαστές και προσωπικό) που συμμετέχουν στη διαδικασία.

Η συμμετοχή τους, δίνει δύναμη σε όλους για τη συνέχεια.