Εθελοντική αιμοδοσία στη LE MONDE

Με πολύ μεγάλη συμμετοχή από σπουδαστές, καθηγητές και διοικητικό προσωπικό της σχολής LE MONDE, ολοκληρώθηκε η χθεσινή εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε για 12η συνεχόμενη χρονιά σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αλεξάνδρα.
Έως σήμερα έχουν διατεθεί περίπου 1200 μονάδες αίματος σε σπουδαστές και συγγενικά τους πρόσωπα, ενώ έχουν συλλεχθεί περισσότερες από 2100 μονάδες.
Πρόσβαση στην τράπεζα αίματος της σχολής έχουν διαχρονικά όλοι οι σπουδαστές, οι καθηγητές καθώς και τα συγγενικά τους πρόσωπα.