Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος LE MONDE προσφέρει στους αποφοίτους του τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε Βρετανικά Πανεπιστήμια και σε Γαλλικές και Ελβετικές Σχολές, που έχουν αξιολογήσει και αναγνωρίσει τα προγράμματα του Εκπαιδευτικού Ομίλου LE MONDE.

Έτσι οι σπουδαστές που πληρούν τις προϋποθέσεις βαθμολογίας και γνώσης ανάλογης ξένης γλώσσας, μπορούν να εισαχθούν άμεσα στο τελευταίο στάδιο σπουδών για να αποκτήσουν αντίστοιχα Βachelor’s Degree, Advanced Diploma, Diploma. Με αυτό τον τρόπο, αφού έχουν αποκτήσει το πιο ισχυρό και καταξιωμένο δίπλωμα στην Ελλάδα από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο LE MONDE, μπορούν να διευρύνουν τις σπουδές τους συνεχίζοντας σε καταξιωμένες σχολές του εξωτερικού.

Οι απόφοιτοι των τμημάτων Hotel Management & Tourism Management έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν:

  •  BA (Hons) Hospitality Business Management, BA (Hons) Hospitality & Tourism Management, BA (Hons) Tourism Business Management με 3 επιπλέον εξάμηνα σπουδών σε κρατικό βρετανικό πανεπιστήμιο στη Μεγάλη Βρετανία. Δυνατότητα συνέχισης και για Master.
  •  Swiss Advanced Diploma in Hotel & Tourism Management (Ελβετικό Ανώτερο Δίπλωμα) και USA BA Degree In Hospitality Management (Αμερικάνικο Πανεπιστημιακό Πτυχίο) με μόλις 1 επιπλέον χρόνο σπουδών στην Ελβετία. Δυνατότητα συνέχισης και για Master.
  •  Higher Diploma in International Hotel Management (Ελβετικό Ανώτερο Δίπλωμα) με 1 επιπλέον εξάμηνο σπουδών και με δυνατότητα πραγματοποίησης εξάμηνης πρακτικής άσκησης στην Ελβετία.

Οι απόφοιτοι των τμημάτων Μαγειρικής & Ζαχαροπλαστικής έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν:

  •  BA (Hons) Culinary Arts Management Βρετανικό πανεπιστημιακό πτυχίο στη μαγειρική τέχνη από κρατικό βρετανικό πανεπιστήμιο.
  •  Advanced Professional Diploma in Culinary Arts με 2 μήνες σπουδών στην Ελλάδα και τη Γαλλία, για ειδίκευση στην υψηλή γαλλική κουζίνα και δυνατότητα πρακτικής άσκησης στη Γαλλία για όσους μιλούν γαλλικά.
  •  Advanced Diploma In European Culinary Arts (Ελβετικό Ανώτερο Δίπλωμα) με 1 επιπλέον εξάμηνο σπουδών και ειδίκευση στην υψηλή γαστρονομία και στην ζαχαροπλαστική & σοκολατοποιία, με δυνατότητα πραγματοποίησης εξάμηνης πρακτικής άσκησης στην Ελβετία.