• Επιλογή Γλώσσας: GR / EN

Προτάσεις από Επιχειρήσεις

Προτάσεις από επιχειρήσεις

Αν η επιχείρηση σας, χρειάζεται έναν εξειδικευμένο συνεργάτη στους τομείς του τουρισμού και της γαστρονομίας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα με τα παρακάτω πεδία:

Στοιχεία επιχείρησης

 
Διακριτός Τίτλος*:
Είδος Επιχείρησης*:
Διεύθυνση Έδρας : Οδός & Αριθμός*:
Περιοχή – Τ.Κ. – Πόλη – Νομός*:
Website Εταιρείας:

Επικοινωνία

 
Υπεύθυνος* Τηλέφωνο* Email Fax

Ζητούμενο προσωπικό

 
Ειδικότητα* Εξειδίκευση Θέσης Πλήθος* Κατάσταση* Ζητούμενη Προϋπηρεσία σε έτη Διάρκεια Απασχόλησης Από-Έως*

Σχόλια και παρατηρήσεις σας

 
 
• Τα στοιχεία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.
• Ο υπεύθυνος προσωπικό του Γραφείου Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας, του Εκπαιδευτικού Ομίλου LE MONDE ενδέχεται να επικοινωνήσει μαζί σας, για διευκρινήσεις που τυχόν χρειαστούν.

H  LE MONDE  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ καθίσταται Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τυχόν προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων που συμπληρώνετε στην παρούσα φόρμα «Προτάσεις από επιχειρήσεις». Πριν από την παροχή προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με τρίτα πρόσωπα βεβαιωθείτε ότι νομιμοποιήσετε για την παροχή αυτών και είστε εξουσιοδοτημένοι προς τούτο. Το LE Η LE MONDE  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ προβαίνει μόνο κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης, στην απαιτούμενη επεξεργασία των απολύτως απαραίτητων προσωπικών δεδομένων προκειμένου να σας βοηθήσει να βρείτε εξειδικευμένο συνεργάτη για την πλήρωση θέσης εργασίας στους τομείς του τουρισμού και της γαστρονομίας. Αποδέκτες αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι οι ενδιαφερόμενοι για τις συγκεκριμένες θέσεις υποψήφιοι εργαζόμενοι.   Η LE MONDE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ δεν διαβιβάζει τα παρεχόμενα από εσάς δεδομένα εκτός ΕΕ, καθώς αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδας. Η LE MONDE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ τηρεί τα δεδομένα αυτά μόνο για όσο χρόνο είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού πλήρωσης της θέσης εργασίας.

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων LE MONDE. πατώντας εδώ

ΣΥΝΑΙΝΩ & ΕΠΙΘΥΜΩ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ