• Επιλογή Γλώσσας: GR / EN

Προτάσεις από Επιχειρήσεις

Προτάσεις από επιχειρήσεις

Αν η επιχείρηση σας, χρειάζεται έναν εξειδικευμένο συνεργάτη στους τομείς του τουρισμού και της γαστρονομίας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα με τα παρακάτω πεδία:

Στοιχεία επιχείρησης

 
Διακριτός Τίτλος*:
Είδος Επιχείρησης*:
Διεύθυνση Έδρας : Οδός & Αριθμός*:
Περιοχή – Τ.Κ. – Πόλη – Νομός*:
Website Εταιρείας:

Επικοινωνία

 
Υπεύθυνος* Τηλέφωνο* Email Fax

Ζητούμενο προσωπικό

 
Ειδικότητα* Εξειδίκευση Θέσης Πλήθος* Κατάσταση* Ζητούμενη Προϋπηρεσία σε έτη Διάρκεια Απασχόλησης Από-Έως*

Σχόλια και παρατηρήσεις σας

 

 

• Τα στοιχεία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.
• Ο υπεύθυνος προσωπικό του Γραφείου Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας, του Εκπαιδευτικού Ομίλου LE MONDE ενδέχεται να επικοινωνήσει μαζί σας, για διευκρινήσεις που τυχόν χρειαστούν.