Ενημέρωση για την αποστολή NEWSLETTER

Η εταιρεία LE MONDE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ (Μοσχάτο, οδός Θεσσαλονίκης 45, TK 18346, τηλ. 210-4830500, info@lemonde.edu.gr), ζητάει την συναίνεσή σου για να σου στέλνει στο email σου το ενημερωτικό της δελτίο (newsletter).
Το email σου θα χρησιμοποιείται μόνο από την LE MONDE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ και δεν θα γνωστοποιείται σε τρίτους, ακόμα και εάν αφορά προϊόντα ή/και υπηρεσίες τρίτων εταιρειών, με τις οποίες η LE MONDE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ διατηρεί εμπορική συνεργασία.
Η δήλωση συγκατάθεσης σου θα τηρείται για όσο χρόνο σου αποστέλλεται newsletter από την LE MONDE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή της αποστολής του.
Μπορείς, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσεις τη συγκατάθεση σου ακολουθώντας τον σύνδεσμο που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter Η ανάκληση της συγκατάθεσής σου δεν θα τηρείται για περισσότερο από έξι μήνες από την ανάκληση.
Έχεις δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία, ανάκλησης της συγκατάθεσής σου, το οποίο μπορείς να ασκήσεις με αποστολή αίτησης στην LE MONDE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ (Μοσχάτο, οδός Θεσσαλονίκης 45, TK 18346) ή στο email info@lemonde.edu.gr. Σε περίπτωση που θεωρείς ότι η επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων παραβιάζει την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείς να υποβάλλεις καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (http://www.dpa.gr/).
Για οποιαδήποτε απορία σου σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σου, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας.
(Μοσχάτο, οδός Θεσσαλονίκης 45, TK 18346, τηλ. 210-4830500, mail: info@lemonde.edu.gr)