Εκπαιδευτικός όμιλος LE MONDE

Χρήμα & Τουρισμός – Εκπαιδευτικός όμιλος LE MONDE

04/01/2013

 
xrima_tourismos_4.1.13Γιατί με τις μοναδικές της εγκαταστάσεις,το υψηλοτάτου επιπέδου πρόγραμμα σπουδών και το αντίστοιχο διδακτικό προσωπικό αποδεικνύει στην πράξη ότι, υπάρχουν πολλοί τομείς που δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από αντίστοιχους του εξωτερικού, όπως ο τομέας της ιδιωτικής τουριστικής εκπαίδευσης που θα μπορούσε να αναδειχθεί σε τομέα προσοδοφόρο για την εθνική οικονομία.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ : ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τ.189 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013