ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Το Γραφείο Γραμματείας της Σχολής θα παραμείνει ανοικτό για την εξυπηρέτηση των αποφοίτων που χρειάζονται να παραλάβουν δικαιολογητικά που σχετίζονται με τη διαδικασία πιστοποίησης μέχρι και την Παρασκευή 8/8 στις 18:00.

Το Γραφείο Γραμματείας της Σχολής δεν θα λειτουργήσει από τη Δευτέρα 11/8 έως και την Παρασκευή 22/8.