Το βιβλίο «Για ζαχαροπλάστες» της LE MONDE σε επίσημη παρουσίαση

Πηγή: Z+G, τ. 162, Μάρτιος-Απρίλιος 2015, σελ. 39

gia zax