Τεμαχισμός & αξιοποίηση βόειου κρέατος FOOD PROFESSIONALS 2018-2019

Διάσημες κοπές στο βόειο κρέας ανώτερης ποιότητας Bovillage, είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι σπουδαστές μας, στις 6 & 17 Δεκεμβρίου στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις της σχολής. Είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε τους Dominique Perrot, chef του εστιατορίου του Μουσείου της Ακρόπολης και Luc Perez, διακεκριμένο Μeat Specialist από τη Γαλλία, σε μία παρουσίαση που επικεντρώθηκε στην αξιοποίηση, ανάδειξη και τρυφερότητα του κρέατος, σύμφωνα με τον τρόπο κοπής του. Την επίδειξη ακολούθησε γευστική δοκιμή δύο συνταγών με την υπογραφή του κ. Dominique Perrot.