ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΡΩΝ, ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ανακοινώθηκε  απο τον ΕΟΠΠΕΠ η παράταση της ημερομηνίας υποβολής εξέταστρων παραβόλων και αιτήσεων – δικαιολογητικών. Διαβάστε το δελτίο τύπου εδώ