Επιτυχημένοι επαγγελματίες στον Τουρισμό δια….χειρός Ομίλου LE MONDE

Πηγή:Χρήμα & Τουρισμός, τ. 211, Ιανουάριος 2015, σελ. 76

Δείτε το άρθρο εδώ