Επαγγελματική Μαγειρική: Μύθοι και Πραγματικότητα (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ)

Δευτέρα    3/2/2014    15.30 – 18.30

Πώς ακριβώς θα μπορούσαμε να ορίσουμε τη μαγειρική τέχνη; Ποιες είναι οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται; Τι πρέπει να γνωρίζει ένας νεαρός ή μια νεαρή επαγγελματίας που θέλει να ξεχωρίσει σ’ αυτό το επάγγελμα και ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσει; Ο εισηγητής αυτής της διάλεξης μας απαντάει σε αυτά και πολλά ακόμη ερωτήματα βοηθώντας μας να διακρίνουμε τους μύθους από την πραγματικότητα γύρω από  τη μαγειρική τέχνη.

Εισηγητής: Μιχάλης Ντουνέτας