ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ. ΤΗΣ 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014

Ο ΕΟΠΠΕΠ αρμόδιος φορέας για τη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση την Παρασκευή 18/7 σύμφωνα με την οποία ξεκίνησε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης συμμετοχής στις πρώτες εξετάσεις πιστοποίησης 2014. Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση καθώς και τη διαδικασία υποβολής αίτησης.
Επισκεφτείτε το site: eoppep.gr  για πληροφορίες και για την έναρξη της διαδικασίας.