Διάλεξη με θέμα «Οδηγός για την ανάπτυξη & λειτουργία νέας επιχείρησης.Case study: επιχείρηση café».

Georgiou Maios 2014 1

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι επίδοξοι νέοι επιχειρηματίες που θέλουν να δημιουργήσουν μια επιτυχημένη επιχείρηση, παρουσίασε ο κ. Απόστολος Γεωργίου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Χρηματοδοτικών Υπηρεσιών, στη διάρκεια της διάλεξης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Μαΐου.
Ειδικότερα ο κ. Γεωργίου αναφέρθηκε στην περίπτωση μιας επιχείρησης από τον χώρο της μαζικής εστίασης και συγκεκριμένα της επιχείρησης café. Η ανάπτυξη και η λειτουργία μιας τέτοιου είδους επιχείρησης απαιτεί καλή γνώση του αντικειμένου καθώς και του χώρου της μαζικής εστίασης γενικότερα.
Οι σπουδαστές παρακολούθησαν τη διάλεξη με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έθεσαν τα ερωτήματά τους στον εισηγητή.
Ο κ. Απόστολος Γεωργίου διαθέτει διεθνή επαγγελματική εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων και χρηματοδοτικών υπηρεσιών. Έχει εργαστεί σε επιχειρήσεις ενέργειας, συσκευασίας, κατασκευών και λιανικού εμπορίου, μερικές από τις οποίες είναι: BP Hellas S.A. , Chevron S.A., Maillis S.A., ALCO S.A.
Έχει συμμετάσχει στην ίδρυση εταιρειών παροχής συμβουλευτικών και χρηματοδοτικών υπηρεσιών όπως οι εταιρείες Geso Trade LTD και Better Future LLC, στις οποίες εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι σήμερα.
Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Γεωργίου για την εξαιρετική παρουσίαση.