• Επιλογή Γλώσσας: GR / EN

Προγράμματα μετεκπαίδευσης για επαγγελματιές

Προγράμματα μετεκπαίδευσης eurochef και euro pastry chef για επαγγελματίες και απόφοιτους σχολών.