Αρχές μοριακής γαστρονομίας – LE MONDE Food Professionals 2019

Τις χημικές και φυσικές διεργασίες που εμφανίζονται κατά το μαγείρεμα, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη γευστική μας αντίληψη, ανέλυσε ο Χημικός και Pastry Chef, Νικόλας Νικολακόπουλος, με παραδείγματα πρακτικών εφαρμογών της μοριακής γαστρονομίας στη μαγειρική – ζαχαροπλαστική τέχνη.