ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου 2015 ξεκινούν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου.

Οι σπουδαστές των τμημάτων που θα παρακολουθήσουν στο νέο εξάμηνο τα μαθήματα
του Β, Γ & Δ εξαμήνου, καλούνται να παραλάβουν το πρόγραμμά τους, την Παρασκευή 20
Φεβρουαρίου από τη Γραμματεία της Σχολής, από τις 11:00 έως τις 18:00.

Ειδικά, οι σπουδαστές των τμημάτων:

ΤΕΜΑ05, ΤΕΜΑ17, ΤΕΜΑ20, ΤΕΜΑ72,
HTL12, HTL15, ΖΑΡ07, ΤΕΦ01

πρέπει οπωσδήποτε να ενημερωθούν την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, για την ώρα
έναρξης των μαθημάτων της Τρίτης, γιατί έχουν προκύψει μικρές αλλαγές.

Τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου (Καθαρά Δευτέρα), η Σχολή θα παραμείνει κλειστή.

Γραφείο Γραμματείας